TIJORAT BANKLARDA KATTA HAJMDAGI MA’LUMOTLARNI TAHLIL QILISH TEXNOLOGIYALARI

TIJORAT BANKLARDA KATTA HAJMDAGI MA’LUMOTLARNI TAHLIL QILISH TEXNOLOGIYALARI

Авторы

  • Sharafutdin Xashimxodjayev TDIU
  • Asilbek Lutfullayev TDIU

Ключевые слова:

Ma’lumot, axborot texnologiyalari, katta ma’lumotlar, banklar, sun’iy yo‘ldosh

Аннотация

Ushbu maqolada bank sohasida samarali bank boshqaruvi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan katta ma’lumotlar va Data Mining kabi tahliliy tizimlardan foydalanish xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Qayd etilishicha, bank marketingi nuqtai nazaridan katta ma’lumotlar texnologiyasi yangi axborot manbalarini kashf etish, mijozlarni jalb qilish bo‘yicha qabul qilinadigan qarorlar samaradorligi va sifatini oshirish, mijozlar uchun maxsus takliflarni shaxsiylashtirish, yangi xizmatlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Hozirgi paytda Big Data texnologiyasining asosiy iste’molchilari sifatida banklarni aytishimiz mumkin. Ushbu maqolada tijorat banklari amaliyotida katta ma’lumotlar texnologiyasidan foydalanish tajribasi umumlashtirildi. Bank amaliyotida katta ma’lumotlardan foydalanish muammolari va istiqbollarini tahlil qilish asosida yirik moliya tashkilotlarining bozorda raqobatdosh ustunliklarini mustahkamlash uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish zarurligi to‘g‘risida xulosa chiqarildi.

 

Биографии авторов

Sharafutdin Xashimxodjayev , TDIU

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi, dotsent

Asilbek Lutfullayev , TDIU

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi, magistr

Библиографические ссылки

https://www.worldbank.org/en/about/people/x/xueman-wang

Pedagogik / mahorat мастерство/pedagogical skill, ISSN 2181-6883, #5.2021

“Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and

Think” by Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier

Гонтарь А.А. Цифровой банкинг как одна из составляющих экономической безопасности кредитной организации, Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева №4, том 1, 2017.

Некрасова Е. Большие деньги, большие данные, большие перспективы

[Электронный ресурс] / Е. Некрасова. — Режим доступа: http://www.computerra.ru/cio/487.

Просто о больших данных / Дж. Гурвиц, А. Ньюджент, Ф. Халпер, М. Кауфман. – М. : Эксмо, 2015. — 348 с.

Рудская Е. Н. Клиентский опыт как инструмент конкурентоспособности коммерческих банков / Е. Н. Рудская, Г.А.Болохова//Молодойученый.—2016.—№11.—С. 937–948.

Рудская Е. Н. Клиентский опыт как инструмент конкурентоспособности коммерческих банков / Е. Н. Рудская, Г. А. Болохова // Молодой ученый. — 2016. — № 11. —С.

Рудская Е. Н. Технологии профилирования заемщиков в банковской сфере: инновации в скоринге и минимизации рисков мошенничества / Е. Н. Рудская, Ю. Ю. Полтавская // Молодой ученый. — 2015. — № 24. — С. 567–574.

Нестренко С. Технологии Big Data для клиентской аналитики [Электронный ресурс] / С. Нестеренко. — Режим доступа: https://www.ibm.com/ru/events/presentations/ connect2014/12_connect14.pdf.

Загрузки

Опубликован

2023-03-30

Как цитировать

Xashimxodjayev , S., & Lutfullayev , A. (2023). TIJORAT BANKLARDA KATTA HAJMDAGI MA’LUMOTLARNI TAHLIL QILISH TEXNOLOGIYALARI. Raqamli Iqtisodiyot Va Axborot Texnologiyalari, 3(1), 93–100. Retrieved from https://dgeconomy.tsue.uz/index.php/dgeco/article/view/201

Выпуск

Раздел

IV. Raqamli va innovatsion texnologiyalar
Loading...