Редакция

Редакция

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ DIGITAL ECONOMY AND INFORMATION TECHNOLOGY

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Электрон илмий журнал | Electronic scientific journal

 

МУАССИС | FOUNDER

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Tashkent State University of Economics

 

ТАҲРИР КЕНГАШИ РАИСИ | CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD

Шарипов Конгратбой Авезимбетович – т.ф.д., профессор

Sharipov Kongratboy Avezimbetovich – doctor of technical sciences, professor

 

БОШ МУҲАРРИР | EDITOR-IN-CHIEF

Абдуллаев Мунис Курбонович – и.ф.ф.д. (PhD), доцент

Abdullayev Munis Kurbonovich – PhD, docent

 

БОШ МУҲАРРИР ЎРИНБОСАРИ | DEPUTY CHIEF EDITOR

Вафоев Бобуржон Расулович – и.ф.н., доцент

Vafoev Boburjon Rasulovich – PhD, docent

 

МАСЪУЛ КОТИБ | EXECUTIVE SECRETARY

Л.А. Аблазов | L.A. Ablazov

 

ВЕБ-АДМИНИСТРАТОР | WEBMASTERS:

Н.Я. Нурсаидов, А.Ш. Махмудов | N.Ya. Nursaidov, A.Sh. Makhmudov

 

“Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари” (“Цифровая экономика и информационные технологии”, “Digital economy and information technology”) электрон илмий журнали Таҳририят ҳайъати ва Жамоатчилик кенгаши аъзолари

 

 1. С.С. Гулямов – иқтисодиёт фанлари доктори, академик.
 2. Б.А. Бегалов – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
 3. М.П. Эшов – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
 4. О.Қ. Абдурахмонов – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
 5. К.Б. Ахмеджанов – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
 6. И.М. Алимардонов – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.
 7. Р. Салиходжаев – иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).
 8. Проф. Холназар Амонов (Чехия).
 9. Проф. Карина Татек Банетти (Чехия).
 10. Проф. Одиложон Абдураззаков (Германия).
 11. Проф. Эко Шри Маргианти (Индонезия).
 12. Проф. Дмитрий Назаров (Россия).
 13. Проф. Н.М. Сурнина (Россия).
 14. Проф. Марк Розенбаум (АҚШ).
 15. PhD Абдул-Рашид (Афғонистон).
 16. PhD Аҳмед Моҳамед Азиз Исмоил (Миср)
 17. PhD Беҳзод Саидов (АҚШ).
 18. PhD Умид Ахмедов (Дания Қироллиги).
 19. А.А. Исмаилов – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
 20. И.Е. Жуковская – иқтисодиёт фанлари доктори (DSc), профессор.
 21. Т.С. Қўчқоров – иқтисодиёт фанлари доктори (DSc), профессор.
 22. Р.А. Дадабаева – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.
 23. Ш.И. Хашимходжаев – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.
 24. А.А. Абидов – техника фанлари номзоди, доцент.
 25. И.М. Абдуллаева – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.
 26. Н.Б. Абдусаломова – иқтисодиёт фанлари доктори (DSc), доцент.
 27. Ш.С. Эгамбердиев – иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).
 28. Р.Х. Алимов – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
 29. А.У. Қобилов – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.
 30. Р.Х. Насимов – иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.
 31. С.С. Қулматова – иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

 

Loading...