Islom Karimov shoh ko'chasi, 49

№ 3(3), iyul-sentabr, 2021 yil

I. Raqamli iqtisodiyotni tartibga solishning me’yoriy-huquqiy asoslari

Maqola nomi Maqola F.I.SH Maqola fayli
1. Концепция создания интеллектуальных информационных энергетических систем ИШАНХОДЖАЕВ Г.К.,
СУЛТАНОВ М.Б.,
НОРБОЕВА Н.Э.,
ПАРПИЕВА Р.А.,
ЮСУПОВА Д.М.
Maqolani ko’rish

II. Raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini rivojlantirish

Maqola nomi Maqola F.I.SH Maqola fayli
1.Integrated supply chain planning: opportunities for the transportation system of an oil and gas company ЗАГРЕБЕЛЬСКАЯ М.В. Maqolani ko’rish
2. Developing the infrastructure of the digital economy TALIPOV S.S. Maqolani ko’rish

III. Raqamli iqtisodiyot uchun kadrlar masalasi

Maqola nomi Maqola F.I.SH Maqola fayli
1. Рақамли иқтисодиёт учун кадрлар тайёрлашда масофавий таълим тизимлари ва электрон таълимдан фойдаланиш АБИДОВ А.А.,
НУРСАИДОВ Н.Я.
Maqolani ko’rish
2. Raqamli iqtisodiyot sharoitida kasbiy ko’nikmalarni rivojlantirish SHOAХMEDOVA N.X.,
MANNANOVA Sh.G.
Maqolani ko’rish
3. Peculiarities of the use of artificial intelligence in the educational process KOBILOV A.U.,
ABDULAKHATOV M.M.,
JALOLIDDINOVA M.S.
Maqolani ko’rish
4. Oliy ta’lim tizimida raqamli texnologiyadan foydalanish istiqbollari SHARIPOV A.A. Maqolani ko’rish

IV. Raqamli va innovatsion texnologiyalar

Maqola nomi Maqola F.I.SH Maqola fayli
1. Современные цифровые технологии в управлении и бизнес процессах БЕЛАЛОВА Г.А.,
ПИЛИПЕНКО Е.Ф.
Maqolani ko’rish

V. Raqamli iqtisodiyotda axborot xavfsizligi

Maqola nomi Maqola F.I.SH Maqola fayli
1. Влияние применения технологии блокчейн на эффективность цепочке поставок АЗИМОВ Д.Т.,
МИРЗААХМЕДОВ Д.М.,
НОРБОЕВА Н.Э.,
ЮСУПОВА Д.М.
Maqolani ko’rish