Islom Karimov shoh ko'chasi, 49

№ 4(4), oktabr-dekabr, 2021 yil

I. Raqamli iqtisodiyotni tartibga solishning me’yoriy-huquqiy asoslari

Maqola nomi Maqola F.I.SH Maqola fayli
1.Тадбиркорлик субъэктларига давлат хизматларини кўрсатиш ва онлайн хизматлардан фойдаланиш ОДИЛОВ С.О.,
ХАКИМОВ Н.С.,
ХОЛМУРАТОВ Р.А.
Maqolani ko’rish

II. Raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini rivojlantirish

Maqola nomi Maqola F.I.SH Maqola fayli
1.Ўзбекистон банк тизимида тижорат банклари самарадорлигини оширишда рақамли технологиялар ва уларнинг элементларидан фойдаланиш ХАМИДОВ С.Р. Maqolani ko’rish
2.Иқтисодиётни модернизациялаштириш шароитида асосий воситалар ҳисобини ташкил қилишнинг роли ва бу соҳада ҳисобнинг вазифалари КАРИМОВА М.Б. Maqolani ko’rish
3.Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar boshqaruvida axborot tizizmlaridan foydalanishning uslubiy jihatlari TOSHQULOV S.T. Maqolani ko’rish

III. Raqamli iqtisodiyot uchun kadrlar masalasi

Maqola nomi Maqola F.I.SH Maqola fayli
1. Рақамли иқтисодиёт учун кадрлар тайёрлашда масофавий таълим тизимлари ва электрон таълимдан фойдаланиш VAFOYEV B.R.,
G‘OFUROVA D.G‘.
Maqolani ko’rish

IV. Raqamli va innovatsion texnologiyalar

Maqola nomi Maqola F.I.SH Maqola fayli
1.Investitsiya fondlari faoliyatini raqamlashtirishda blokcheyn texnologiyasidan foydalanish QULMATOVA S.,
QULMATOVA G.
Maqolani ko’rish
2.Sun’iy intellektning xalqaro savdoga ta’siri ABDUJALILOVA B. Maqolani ko’rish